Tjeklister

Indledende spørgsmål

I den tidlige planlægning anbefales det at koncentrere sig om grundlæggende forhold, som bør være taget stilling til fra starten. Mange tilgængelighedskrav kan overraske og være svære at få med i detailprojekteringen. Brug fx anvisningerne herunder inden ansøgningen sendes ind til kommunen, eller til konkurrence- eller dispositionsforslag. Alle ligger frit tilgængelige på anvisninger.dk:

De mere detaljerede krav

Tjeklisterne herunder samler de mere detaljerede krav om tilgængelighed i Bygningsreglementet, og tilføjer vejledning fra  SBi-anvisning 258, flere tegninger og praktiske råd. Tjeklisterne hjælper også til valg af kvalitetsniveau for tilgængelighed.

BR 15 Kap. 2 Ubebyggede arealer

ParkeringspladsBR 15 Parkeringspladser for personer med handicap, 2.4.2 stk. 1 og 3

 

 

Belysning adgangsarealerBR 15 Belysning på adgangs- og tilkørselsarealer, 2.4.3 stk. 1

 

 

Rampe på adgangsarealBR 15 Ramper og udligninger på adgangs- og tilkørselsarealer, 2.4.3. stk. 2 og 3

 

 

Trappe på adgangsvejBR 15 Trapper på adgangs- og tilkørselsarealer, 2.4.3. stk. 2 og 3

 

 

Markering af adgangsvejBR 15 Taktil adskillelse og markering på adgangs- og tilkørselsarealer, 2.4.3. stk. 3

 

 

BelægningBR 15 Belægninger på adgangs- og tilkørselsarealer

 

 

 

  

Bygningsnære UdearealerTjeklister for Bygningsnære Udearealer, (pdf-dokument)

 

 

 

 

 

BR 10 Kap. 3 Bygningers indretning

Ombygning og 9 %BR 15 Ombygninger, 3.1 stk. 2

 

 

Døre og reposBR 15 Døre, 3.2.1 stk. 2

 

 

OrienteringsskiltBR 15 Orientering,3.2.1 stk. 3

 

 

Markering af fælles adgangsvejeBR 15 Markering af fælles adgangsveje, 3.2.2 stk. 1

 

 

Fælles adgangsvejBR 15 Niveaufri adgang og ramper i fælles adgangsveje, 3.2.2 stk. 2

 

 

LøfteplatformBR 15 Løfteplatforme og trappelifte i offentligt tilgængelige enheder, 3.2.2. stk. 2

 

 

Trapper faelles adgang rettetBR 15 Trapper i fælles adgangsveje, 3.2.2. stk. 3 og 4

 

 

Elevator type 2BR 15 Elevatorer, 3.2.2 stk. 5

 

 

WC-rumBR 15 WC-rum, offentlige tilgængelige eller for andre end beskæftigede , 3.4.1. stk. 5 og 6

 

 

Pladser for kørestolsbrugereBR 15 Publikumspladser for kørestolsbrugere, 3.4.1. stk. 7

 

 

Wc-rumBR 15 WC-rum i kontor- og administrationsbygninger, 3.4.4. stk. 4 og 5

 

 

Baderum ovenfraBR 15 Baderum og omklædningsrum i andre bygninger end beboelsesbygninger, 3.4.5 stk.1

 

 

Brugerbetjent udstyrBR 15 Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg, 3.5. stk. 1, 2 og 3

 

 

Hotelværelse med badBR 15 Sengepladser med egne wc- og badefaciliteter i hoteller m.v., 3.6. stk. 1, 2, 3, 4 og 5

 

 

 

BR 15 Kap. 4 Konstruktioner

Markering af glasBR 15 Afmærkning af glaspartier og glasdøre, 4.3. stk. 1

 

 

 

BR 15 Kap. 6 Indeklima

Retningsorienterende belysningBR 15 Belysning af fælles adgangsveje og rum, 6.5.3 stk. 1

 

 

  

BR 15 Kap. 8 Installationer

Auditorie med teleslyngeBR 15 Installationer og teleslynge, 8.1. stk. 11 og 12

 

 

 

Valglokaler og stemmerum

StemmeboksStemmeboks / stemmerum

 

 

 

Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

bariatritjekliste.jpgTjekliste til vejledningen: Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

NB: Brug fx Internet Explorer til download i stedet for Chrome (som kan give en fejl)

 

 

 

 

Universitets- og uddannelsesbyggeri

Forside af UBST standardNyt: Læs Bygningsstyrelsen ny vejledning i tilgængelighed fra januar 2016. Vejledningen lægger sig tæt op ad kravene i BR 15, giver flere eksempler på løsninger og accepterer alternativer.

OBS: En del igangværende byggeri opføres efter en tidligere version; Bygningsstyrelsens Standard for tilgængelighed til undervisningsbyggeri 2011, som er koordineret med SBi´s tjeklister til BR 10.

 

 

Jernbanestationer

Indgang til tog uden trinPå jernbaneområdet gælder TSI-PRM fra 2014, og den skal kombineres med DSB's Tilgængelighedsstandard og en række EN- og ISO-standarder. Kravene på jernbanestationer afviger noget fra det danske bygningsreglement, og i 2014 udgaven af TSI-PRM er alle stationer i landet omfattet, undtagen på metro- og S-togsstrækninger. EN-standarder til efterprøvning af om stationer og tog overholder EU-kravene forventes på plads i første del af 2016. Det er altså ikke tilstrækkeligt at anvende DSB's standard alene. Få mere overblik under emnet Jernbaner.

 

Idrætsbyggeri 

Forside IRFA.DKFra Handicapidrættens Videncenter findes en guide i, hvordan idrætsanlæg kan indrettes, så alle brugere har lige adgang: Idrætsrum for Alle. Guiden er samstemt med BR og SBis tjeklister i 2008-versionerne.

 

Kirkelige bygninger og anlæg

Folkekirkens sideKirkeministeriet har udgivet en guide om tilgængelighed til kirker, kirkelige bygninger og kirkegårde. Findes på www.tilgaengelighed.km.dk. Guiden knytter sig til BR 10.

 

 

Vejregler om tilgængelighed

Forside af vejregelPå vejområdet findes "Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed", som har status af en vejregel, godkendt af Vejregelrådet til brug blandt vejbestyrelser. Den nye udgave af håndbogen er fra januar 2013. Håndbogen beskriver principperne for Tilgængelighedsrevision/VEJ og er tænkt som lærebog for uddannelsen af Tilgængelighedsrevisorer/VEJ på vejområdet, foruden at være lærebog i udformning af tilgængelige færdselsarealer.

 

 

Passagerskibe og færgeterminaler

FaergerNY: Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe. Denne standard giver et samlet overblik over, hvordan passagerskibe kan indrettes, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle uanset funktionsnedsættelse.

 

 

 

FærgeterminalerNY: Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminalerDenne standard giver et samlet overblik over, hvordan færgeterminaler kan indrettes, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle uanset funktionsnedsættelse.

 

 

 

 

 

Kontakt

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 10. marts 2017