Master i Universelt Design og Tilgængelighed

En akademisk overbygning, som giver en grundlæggende forståelse af byggeriets rolle i at løse opgaven med at udforme et inkluderende bygget miljø for alle.

For første gang i Danmark tilbydes en akademisk overbygning, som giver en grundlæggende forståelse af byggeriets rolle i at løse opgaven med at udforme et inkluderende bygget miljø for alle.

Kan man tænke sig et bygget miljø, der ikke ekskluderer nogen, uanset handicap? Kan vi udforme vores fysiske miljø på nye måder, så flest muligt kan deltage på lige fod?

Det er nogle af de store spørgsmål, som den nye masteruddannelse i Universelt Design og Tilgængelighed tager fat på. Aalborg Universitet udbyder uddannelsen, der tilbyder at gå i dybden i en fagligt kompleks problemstilling med rødder i et internationalt paradigmeskifte, som bl.a. er kommet til udtryk gennem konventionerne om ligebehandling. Paradigmeskiftet aktualiserer en række etiske, sociale og fysiologiske aspekter af byggeriets rolle i samfundet, og med masteruddannelsen tilbydes for første gang i Danmark en akademisk overbygning, som giver en grundlæggende forståelse af denne situation, og som på afgørende vis kan bidrage til at løse opgaven med at udforme et inkluderende bygget miljø for alle.

Uddannelsen er forskningsbaseret, hvilket bl.a. indebærer, at man som studerende møder de førende eksperter på feltet, idet underviserne kommer fra SBi. Man kommer til at arbejde med aktuelle forskningsteorier og -metoder. Uddannelsen er akkrediteret, der giver formel kompetence. Adgangskravet er en relevant videregående uddannelse samt mindst to års erhvervserfaring. Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet København. Den varer to år på halv tid og kan gennemføres samtidig med, at man har fuldtidsarbejde. Den kan også tages som enkeltmoduler.

Uddannelsen giver kompetence til at formidle viden og rådgive professionelt om universelt design og tilgængelighed, både generelt og i forbindelse med konkrete processer i bygge- og anlægsfasen af et byggeri eller en byplan.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner, der arbejder med design, byudvikling og tilgængelighed i krydsfeltet mellem teknik, økonomi, lovgivning og etik.

Uddannelsen begyndte i februar 2014, og nyt hold starter september 2016.

Læs mere om uddannelsen Master i Universelt Design og Tilgængelighed.

Forskere

Camilla Ryhl, Anne Kathrine Frandsen, Inge Mette Kirkeby, Sidse Grangaard

Søren Ginnerup (seniorrådgiver), Lone Sigbrand (rådgiver)

Kontakt

Camilla Ryhl

Sidst opdateret 17. maj 2016