Vejregler

Tilgængelige veje, stier og trafikarealer

Vejregler om tilgængelighed

Håndbog som vejregel

På vejområdet findes en håndbog i tilgængelighed med status af en vejregel, som Vejregelrådet har godkendt til brug blandt vejbestyrelser. Håndbogen er fra december 2003.

Håndbogen beskriver principperne for tilgængelighedsrevision og er tænkt som:

  • lærebog for uddannelsen af tilgængelighedsrevisorer på vejområdet
  • lærebog i udformning af tilgængelige færdselsarealer 

Indholdet opsummerer vejledningerne:

  • Vejregler for veje og stier i åbent land
  • Vejregler for Byernes trafikarealer

og er desuden koordineret med DS 3028 Tilgængelighed for Alle, som gælder for adgang til bygninger.

Håndbogen findes elektronisk hos Vejdirektoratet:

Håndbog i Tilgængelighed (PDF)

Håndbog i Tilgængelighed (Word)

Andre vejregler

Der findes desuden 2 andre vejregler omhandlende vejvisning og akustiske signaler:

Vejvisning for handicappede (2005)

(Endelig udgave afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser)

Vejregler for ikke-visuelle gadesignaler for blinde og svagsynede (1984)Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 12. oktober 2012