Oversigt

Tilgængelighed til produkter

Brugerbetjent udstyr i det offentlige rum, som automater, IT-standere, dørtelefoner osv. bør være brugbart for alle. Det samme gælder emballage til medicin og fødevarer.

Brugerbetjent udstyr

Se hvilke krav, der stilles med udgangspunkt i Bygningsreglement 1995 og IT- og Telstyrelsens værktøjskasse til indkøb af brugerbetjent udstyr i det byggede miljø.

Faktaark om "Handicaptilgængelig udformning af Konstruktioner og Anlæg"

Emballage

Et forskningssprojekt fortæller hvordan almindelige amballager kan gøres lettere at åbne. Rapporten er et samarbejde mellem Dansk Center for Tilgængelighed og Emballge- og Transportinstituttet på Teknologisk.

Læs rapporten om om Åbningsvenlig Emballage

Forskere

Søren Ginnerup

Steen H. Rasmussen, Else Frølich

Sidst opdateret 12. oktober 2012