Artikel i Forsk24: Nu skal der forskes i tilgængelighed

Offentlige regler på tilgængelighedsområdet har hidtil savnet et systematisk, videnskabeligt fundament på en række felter. Men med en ny forskningsplan for tilgængelighed vil SBi sigte mod at normer, lovkrav og vejledninger kan blive bedre underbygget.

”Der er stort behov for helt grundlæggende at få sat begreber som ‘tilgængelighed’ og ‘design for alle’ ind i en videnskabelig sammenhæng. Både arkitektur, filosofi, fysiologi og sociologi har noget relevant at byde på”, siger seniorforsker Camilla Ryhl. Hun er den eneste i Danmark der kan fremvise en ph.d.-grad i tilgængelighed (taget i USA), hvilket vidner om at forskningen på området hidtil har været begrænset herhjemme.

Praksisnær forskning

Meget jordnære projekter på vej er efterprøvning af krav til tilgængeligheden til bygninger, f.eks. mht. ramper, rækkehøjder, arealkrav og toiletindretning samt fugtsikker niveaufri adgang.

Forskningsplanen indeholder også mere abstrakte emner, som sanselig og kognitiv tilgængelighed. Der skal f.eks. forskes i den optimale kontrastværdi for personer med nedsat syn og i forståelsesmæssig afkodning af de fysiske omgivelser for personer med kognitive handicap.

”Vi taler i høj grad om praksisnær forskning, som foregår i et samarbejde med eksterne parter: Personer med handicap, materialeproducenter og projekterende arkitekter og ingeniører. Også en række af SBi’s øvrige forskere vil indgå i løsningen af forskningsopgaverne” siger forskningschef Niels-Jørgen Aagaard.

Han tilføjer at en forudsætning for at gennemføre alle projekterne er ekstern medfinansiering.

pkd

sbi.dk/tilgaengelighed

Samarbejde mellem praktikere og forskere skal sikre bedre handicaptilgængelighed i fremtiden. (Foto: Scanpix)
Samarbejde mellem praktikere og forskere skal sikre bedre handicaptilgængelighed i fremtiden. (Foto: Scanpix)

Sidst opdateret 12. oktober 2012