Almene boliger for alle

Gode eksempler på bedre tilgængelighed ved renovering af almene boliger; en app, der gør det lettere at samle oplysninger og viser vej til bedre løsninger. Det er nogle af ingredienserne i et projekt, som Landsbyggefonden udfører sammen med SBi i 2014-15. 

Hvad kan der gøres?

Større altaner og nye tagboliger  Nye tilgængelige tagboliger  Nye indgange uden trin

Se eksempler på arkitektonisk og tilgængelighedsmæssigt samspil ved nyere renoveringer:

 Få  ideer til emnerne:

App der hjælper

Landsbyggefonden er ved at udvikle en web-app, der kan gøre registrering af tilgængelighed meget lettere, give ideer til forbedringer med det samme, fortælle hvordan det står til i forhold til andre steder, og meget andet. App'en viser også vej til alle eksemplerne ovenfor.

Læs brochuren om app'en.

Forside af app   Thrigesvej    Registrering af trin

Se en foreløbig prøve på appen til Iphone, eller Ipad. Kommer til andre platforme også.

Hele historien om renoveringerne

Renovering af almene bebyggelser  Forside af Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

SBi har udført to større evalueringer af renoveringer i 2008-10 samt 2011-13 for Landsbyggefonden, og de mange spændende resultater er udførligt omtalt i to bøger om emnet:

Læs bogen for perioden 2011-2013: Renovering af Almene Bebyggelser

Læs bogen for perioden 2008-10: Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

 

Sidst opdateret 05. september 2014