Tilgængelighed generelt

Ny tagbolig, Finlandsparken i Vejle

SBi og tilgængelighedsområdet

SBi varetager rådgivning, uddannelse, forskning og koordinering inden for universelt design og tilgængelighed til byggeri, udearealer og transport. Hvert år udføres en række konkrete projekter om emnerne, herunder flere myndighedsprojekter for Energistyrelsen.

Igangværende projekter, eksempler:

  • Fra 2015 opbygges gradvist en ny, samlet indgang til Universelt Design og Tilgængelighed på anvisninger.dk/tilgaengelighed. Her findes fx fri adgang til de nye anvisninger Anvisning 249: Tilgængelige boliger - indretning og Anvisning 250: Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål, foruden nyheder og blog. Udføres for Energistyrelsen frem til 2018.
  • Almeneboligerforalle.dk: Få inspiration til bedre tilgængelighed, fx ved renovering af almene boliger. Gode eksempler og en app, der kan gøre det lettere. Præsenteredes på Almene Boligdage i september 2014.
  • Masteruddannelse i Universelt Design og Tilgængelighed: en forskningsbaseret deltidsuddannelse på 60 ECTS‐point, som giver formel kompetence, og kan tages i moduler. Nyt hold starter i februar 2016.
  • Effektmåling af bekendtgørelse nr. 1250. Udføres for Energistyrelsen.
  • Tilgængelighed i nybyggeri: har fx ejerforholdet betydning for tilgængelighedsniveauet? Udføres for Energistyrelsen
  • Tilgængelighedsløsninger i eksisterende byggeri: registrering og beskrivelse af gode eksempler fra forskellige typer byggerier. Udføres for Energistyrelsen. Afsluttes i 2014.
  • Vejledning om konkrete tilgængelighedsløsninger i nybyggeri: eksempler til download i udvalgte 3D-formater på sbi.dk. Udføres for Energistyrelsen. Afsluttes i 2014.

Afsluttede projekter i 2012-15, eksempler:

    Sidst opdateret 09. november 2015