Forskningsudgivelse

Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav

Denne rapport undersøger kommunernes praksis omkring administrationen af bygningsreglementets krav om elevator ved nybyggeri og ombygning.

Blandt de 26 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, var der generelt konsensus om at stille krav om elevator ved nybyggeri. Kommunerne modtager kun meget få dispensationsansøgninger for elevator ved nybyggeri. Undersøgelsen tyder dog på, at nogle bygherrer og rådgivere er opmærksomme på kravet og i nogle tilfælde vælger at disponere bygningen, så der ikke stilles krav om elevator.

Ved ombygning og tilbygning oplever langt over halvdelen af kommunerne, at mange finder elevatorkravet urimeligt og reagerer med en dispensationsansøgning. Undersøgelsen antyder, at der er en sammenhæng mellem lavt kendskab til elevatorkravet og høj grad af utilfredshed blandt dispensationsansøgerne.

Stort set alle kommuner dispenserer i en eller anden grad fra elevatorkravene i forbindelse med ombygning og tilbygning. Pladsmangel optræder som hovedårsag til næsten alle dispensationerne. Andre faktorer er kulturarv, ’lille berørt andel’ og økonomi, nogle gange i kombination.

Rapporten er rekvireret af Trafik- og Byggestyrelsen i forbindelse med udarbejdelsen af Bygningsreglement 2017.

Se rapporten 'Undersøgelse af kommunernes administration af bygningsreglementets elevatorkrav' (2016)

Forskere

Sidse Grangaard

Sidst opdateret 24. november 2016