Vejledning

Toilet og bad i beboelser - plejekrævende beboere

Udformning af toiletter i boliger med henblik på kørestolsbrugere, og med plads til fornødne hjælpere og anvendelse af hjælpemidler.

"Toiletter i boliger for ældre og handicappede med plejebehov skal udføres egnede for kørestolsbrugere med plads til fornødne hjælpere og anvendelse af hjælpemidler."

"Badefaciliteter skal udformes således, at de er egnede for handicappede og giver gode arbejdsforhold for personale og andre hjælpere." (Dansk Standard: "Tilgængelighed for Alle")

Illustration: Viser mål og udformning af toilet

Uden for toilettet
Døren
Toilettets mål og indretning
Væg og gulv
WC
Håndvask og spejl
Lys, el og knager
Toiletpapirholder og affaldsbeholder
Bruseplads
Badebåre og badekar

Generelt

Målene i dette faktaark er baseret på, at der skal være plads til en person i lift samt til to hjælpere. Der skal være plads til, at hjælpere kan komme til på begge sider af bl.a. håndvask og wc, og der skal være god manøvreplads til det hjælpemiddel, der benyttes.

Det er en god planløsning at indrette toilettet direkte i forbindelse med soveværelset. Det giver det mest enkle forløb for en loftlift eller for manøvrering af en mobil lift.

Uden for toilettet

Uden for døren skal der være et vandret manøvreareal med diameter på mindst 2 meter, og i samme niveau som toilettet.

 • Der må hverken være niveauspring eller dørtrin til toilettet.

Døren

 • Der skal i håndtagssiden af døren være mindst 0,5 meter mellem dør og indvendigt hjørne, så en kørestolsbruger har plads til at åbne en indadgående dør. Går døren væk fra brugeren, skal der være 0,3 meter til invendigt hjørne.
 • Den frie åbning i døren skal være mindst 87 cm. (10M)
 • Døren skal være enten en skydedør eller en udadgående dør, især hvis rummet er lille. En udadgående dør kan også åbnes udefra, hvis en bruger falder foran døren.
 • Den skal være letgående og forsynet med betjeningsvenligt greb. Se faktaark Greb og kontakter.
 • En udadgående dør skal på træksiden (inde fra toilettet) være forsynet med et trækgreb, modsat dørgrebsiden, og placeret 90 cm. over gulv.
 • Låsegrebet skal kunne betjenes med en hånd.
 • Døren til toilettet bør i nødstilfælde kunne låses op udefra.

Toilettets mål og indretning

 • Der skal være et frit manøvreareal på mindst 2 meter i diameter.
 • Badeværelsesudstyr som wc, håndvask og toiletrulleholder bør stå i kontrast til gulvets og væggens farver.

Væg og gulv

 • Loftet skal være konstrueret til at bære en loftlift
 • Væggen skal kunne bære, at en gangbesværet støtter sig til håndvasken og armstøtterne
 • Væggen skal være forberedt til at bære et sammenklappeligt brusesæde og armstøtter
 • Gulvet skal være helt uden niveauspring. Vådzonen kan evt. afgrænses af en afløbsrende (plan rist i gulvet)
 • Gulvet skal have jævnt fald mod afløb, dog højst 1:40 (25 mm. pr. meter).
 • Gulvafløbet placeres uden for gangarealerne.
 • Skridhæmmende belægning.
 • Varme i gulvet anbefales. Dette sikrer samtidig hurtigere optørring af gulvet.

WC

 • WC og håndvask anbefales opstillet i en vinkel.
 • Hvis man placerer wc'et lige over for døren til soveværelset, bliver det lettere at manøvrere en mobil-lift, og en loftlift får det mest enkle forløb.
 • En placering af wc'et midt på væggen sikrer god friplads til begge sider.
 • Der skal være mindst 0,9 meter friplads på den side, der er modsat håndvasken. Og mindst 1,5 meter fri plads foran wc'ets forkant.
 • Wc'et skal have en højde på 0,4 meter til overkant af toiletskålen, eksklusiv sæde. Der kan eventuelt bruges en toiletforhøjer med fast institutionsbeslag eller sokkel på 0,08-0,1 meter.
 • Wc'ets forkant skal være 0,8 meter fra bagvæg.
 • Inden for rækkevidde af wc'et bør kunne monteres bidetbruser.
 • Der skal sættes armstøtter op.
 • Armstøtter skal være opklappelige og placeres på begge sider af wc'et med en indbyrdes afstand på 0,6 meter i en højde på 0,8 meter. Armstøtterne kan evt. være indstillelige i højden.

Håndvask og spejl

 • Overkanten på håndvasken skal være 0,78-0,80 meter over gulv. En højdeindstillelig og flytbar håndvask på skinne anbefales.
 • Håndvasken skal kunne bære, at en gangbesværet støtter sig til den. Håndvasken skal have en flad forkant til at hvile underarmen på.
 • Afstanden mellem håndvasken og den tilstødende væg, hvor wc'et er monteret, skal være mindst 1,4 meter, og til den modsatte side skal der være mindst 0,7 meter friplads.
 • Afstanden mellem væggen og forkanten af håndvasken skal være mindst 0,6 meter. Hvis der er mellemrum mellem håndvask og væg, fyldes det evt. ud med en hylde.
 • Rørføring trækkes tilbage til væggen, så der er plads til en kørestolsbrugers knæ og fodstøtter under håndvasken.
 • Vandhanen skal have betjeningsvenlige greb. Blandingsbatterier med forlængede greb og lang svingtud kan anbefales.
 • Blandingsbatteriet kan evt. kombineres med hånd-/bidetbruser.
 • Underkant af spejlet: 0,9 meter over gulv, overkant: 1,9 meter. Spejlet bør placeres, så det er muligt at komme tæt ind på det, så svagsynede kan se sig selv tydeligt.
 • Lys må ikke reflekteres eller blænde i spejlet.

Lys, el og knager

 • Toilettet skal være velbelyst, især ved spejlet. Lys må ikke reflekteres.
 • Fliser må ikke reflektere lyset.
 • Af sikkerhedshensyn skal afbrydere eller stikkontakter monteres mindst 1,2 meter fra et brusehoved, og mindst 0,6 meter fra et badekar. Eneste undtagelse herfra er lavvoltskontakter (f.eks. til halogenlys, som kan monteres umiddelbart uden for vådzonen)
 • Lyskontakt (plantangent anbefales) placeres mindst 0,5 meter fra indvendigt hjørne. Se faktaark Greb og kontakter.
 • Lyskontakt placeres ved døren i dørgrebssiden, 0,9-1,05 meter over gulv.
 • Et eventuelt shaverstik placeres i samme højde og i nærheden af håndvasken.
 • Betjeningshøjde for regulering af varme (også gulvvarme): 0,8-0,9 meter.
 • Knager til håndklæder skal have betjeningshøjder på henholdsvis 0,9 og 1,2 meters højde, og de skal kunne nås af både siddende og stående, der befinder sig foran håndvasken eller siddende på wc'et.
 • Undgå at placere knagerne, så der er fare for at ramme dem med hovedet.

Toiletpapirholder og affaldsbeholder

 • Toiletpapirholder placeres på en af armstøtterne.
 • Den skal kunne nås, siddende på wc.
 • Affaldsbeholderen skal kunne forblive åben ved egen kraft.
 • Bør ikke alene være fodbetjent. Vælg gerne beholder med vippelåg.

Bruseplads

 • Til den ene side af wc'et skal der være en friplads på 0,9 meter til en kørestol. Hvis denne friplads støder op til brusepladsen, kan brusepladsen indgå i fripladsen, som dog samtidig skal øges til 1,2 meter.
 • Brusepladsen skal være i niveau med gulvet.
 • Brusesædet monteres mindst 0,2 meter fra hjørne og med en siddehøjde på ca. 0,5 meter.
 • Der skal monteres armstøtter i en højde på 0,8 meter til overkant. Placer helst brusesædet vinkelret på wc'et.
 • Anbring bruseren på en glidestang med underkant 0,9 meter over gulv.
 • Blandingsbatteri placeres 0,9 meter over gulv.
 • Regulering af bruseren skal kunne foretages siddende.
 • Vandtemperaturen bør kunne styres via termostat, og vandhanerne skal have tydelig markering af varmt og koldt vand. Holderen til brusehovedet skal kunne nås fra brusesædet eller en badestol.

Badebåre og badekar

Badekar og badebårer er pladskrævende, idet der foruden disse installationer skal være god plads til hjælpere.

 • En badebåre fylder ca. 1,9 gange 0,7 meter. Dette areal holdes uden for det krævede manøvreareal.
 • Badebåren skal kunne indstilles i højden 0,9 til 1,2 meter.
 • Der skal være friplads på mindst 0,7 meter i den ene ende og bag båren til en hjælper, der foretager hårvask. Der bør monteres støttegreb ved siden af badebåren.
 • Et badekar fylder ca. 1,9 gange 0,7 meter. Dette areal holdes uden for det krævede manøvreareal.
 • Overkanten af badekarret bør være ca. 0,9 meter over gulv for at sikre en god arbejdshøjde for hjælpere.
 • Under badekarret skal der være friplads på 0,2 meters dybde i mindst 1,35 meters bredde, så man kan anvende lift.
 • Der skal være fodspark og ende- og frontplade.
 • Der bør monteres støttegreb ved siden af badekarret.
  Badekarret bør være let at udskifte eller fjerne.
 • Der skal være friplads på mindst 0,7 meter i den ene ende til en hjælper, der foretager hårvask.

Litteratur

Ribe Amt m.fl.: Egnet byggeri for ældre og handicappede
Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.
Dansk Handicapforbunds huskeliste for handicaptoilet
Dansk Standard: Tilgængelighed for Alle
Dansk Blindesamfund: Tilgængelighed i Detaljen
Bygningsreglement 1995

Sidst opdateret 11. maj 2006