Forskningsudgivelse

Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier

Designbegreberne tilgængelighed, universelt design og design-for-alle præciseres i sammenhæng med de tilknyttede implementeringsstrategier og brugersegmenter samt præsenteres i et historisk og internationalt perspektiv.

FN's Handicapkonvention, som Danmark har ratificeret i foråret 2009, forpligter til ligebehandling af handicappede og introducerer designbegrebet universal design i en dansk kontekst. I Danmark har vi de sidste femten år arbejdet fokuseret med handicaptilgængelighed, og spørgsmålet er, om vi i en dansk kontekst har et designbegreb, der kan imødekomme denne forpligtelse, og hvordan det kan operationaliseres.

Rapporten konkretiserer de centrale designbegreber og implementeringsstrategier i forhold til den danske kontekst samt peger på eventuelle problemstillinger forbundet med operationaliseringen af de forpligtelser, der følger med FN-konventionen.

Designbegreberne tilgængelighed, universelt design og design-for-alle præciseres i sammenhæng med de tilknyttede implementeringsstrategier og brugersegmenter og præsenteres i et historisk og internationalt perspektiv.

Se eller download rapporten: 'Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier' (2009).

Se pressemeddelelsen: 'Handicapkonvention giver store udfordringer' (13.10. 2009).

Artikel i Forsk26: Handicapkonvention giver store udfordringer (11.2009)

Forskere

Camilla Ryhl

Sidst opdateret 11. september 2012