Hjemmeside

Tilgængelighed i folkekirken

Hjemmeside, hvor menighedsråd kan tjekke tilgængeligheden i og omkring kirken, og få udførlig anvisning på, hvordan eventuelle mangler kan udbedres.

God fysisk tilgængelighed til vores omgivelser er en nødvendighed for at kunne deltage i samfundslivet. Ikke alle mennesker har de samme forudsætninger for at færdes i og omkring kirken.

For kørestolsbrugere, mennesker med nedsat syn eller hørelse eller med et ben i gips er det vigtigt, at omgivelserne er indrettet, så de ikke skaber barrierer for deltagelse.

Tilgængelighedsrådgiver, arkitekt MAA Lone Sigbrand (SBi) har for Kirkeministeriet udviklet en hjemmeside, hvor menighedesrådene kan tjekke, om deres kirker, kirkegårde og andre tilknyttede bygninger er tilgængelige ud fra forskellige handicapgruppers behov. Tjeklisten kan give et overblik, der vil gøre det lettere at lave en handlingsplan for forbedringer i og omkring kirken.

Hjemmesiden indeholder desuden udførlige anvisninger på, hvordan man kan udbedre forholdene. Anvisningerne bygger på krav, der findes i bygningsreglementet og på anerkendte standarder for tilgængelighed.

Se hjemmesiden her, der er del af Kirkeministeriet hjemmeside.

Se pressemeddelelsen 'Tilgængelighed i kirker kan forbedres' (22.03. 2007)

Se pressemeddelelsen 'Plads til alle  - bedre tilgængelighed i folkekirken' (23.02. 2007) udgivet af Kirkeministeriet

Artikel i Forsk23: Tilgængelighed i kirker kan forbedres (04.2007)

Forskere

Lone Sigbrand

Sidst opdateret 02. april 2007