DS 3028

Tilgængelighed for Alle

Inden for tilgængelighedsområdet er der i 2001 udgivet standarden "DS 3028 Tilgængelighed for Alle".

Inden for tilgængelighedsområdet er der i 2001 udgivet den nyeste standard, "DS 3028 Tilgængelighed for Alle".

Standarder er henvisninger, som bygger på konkret viden og erfaring, og som skal pege på hensigtsmæssige løsninger. DS 3028 henviser i nogle tilfælde til reglementer og love, men går på nogle punkter også videre end krævet i loven.

Følger man f.eks. standardens detaljerede anvisning på indretning af et handicaptoilet, hvor et sådant er krævet i bygningsreglementet, så har man samtidig opfyldt dette krav.

Køb DS 3028 hos Dansk Standard

Sidst opdateret 11. juni 2009