Anvisning 222

Tilgængelige boliger

I anvisningen begrundes og anbefales en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08).

I anvisningen begrundes og anbefales en række tilgængelighedskrav til almindelige boliger med udgangspunkt i Bygningsreglement 2008 (BR08). De anbefalede mål er typisk større end myndighedskravene. Anbefalingerne er væsentlige for såvel planlægning og projektering af nybyggeri som for om- og tilbygninger i den eksisterende boligmasse. 

Al erfaring viser, at de bedste resultater opnås ved at tænke hensyn til personer med handicap ind fra starten, i projektfasen.

Ved at tage udgangspunkt i tilgængelighedskravene opnås også, at boligen vil kunne anvendes af den voksende gruppe af ældre borgere i samfundet.

Anvisningen er rettet til byggeriets aktører: arkitekter, planlæggere, byggesagsbehandlere, bygherrerådgivere, boligselskaber samt byggevareproducenter.

Se uddrag af indledende afsnit til anvisningen

Læs mere om SBi-anvisning 222 på anvisninger.dk.

Bestil SBi-anvisning 222: Tilgængelige boliger (2008)

Se Tjeklister vedrørende boligens omgivelser

Se pressemeddelelsen: Boliger skal være tilgængelige for ældre og handicappede (03.09. 2008)

Artikel i Forsk26: Boliger skal være tilgængelige for ældre og handicappede (11.2009)

Sidst opdateret 23. november 2015