Anvisning 250

Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål

Denne anvisning gennemgår vigtige spørgsmål i forbindelse med tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, som med fordel kan gennemgås i byggeriets tidlige faser.

For at sikre ligeværdighed for alle mennesker uanset funktionsevner i det byggede miljø er det vigtigt at have fokus på tilgængelighed tidligt i byggeprocessen. Denne anvisning gennemgår vigtige spørgsmål i forbindelse med tilgængelighedskravene i bygningsreglementet.

Spørgsmålene i anvisningen retter sig særligt mod de tidlige faser, fx i forbindelse med en konkurrence, et idéprojekt eller et dispositionsforslag. Formålet er, at bygherre og rådgivere tidligt i byggeprocessen inddrager de grundlæggende aspekter og krav vedrørende tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelser.

Anvisningen omhandler generel tilgængelighed til og i bygninger, som ikke er boliger.

Bestil SBi-anvisning 250 Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål (2015)

Læs SBi-anvisning 250: Tilgængeligt byggeri generelt - indledende spørgsmål

Sidst opdateret 23. juni 2015