Anvisning 261

Tilgængelige sammenbyggede boliger - indledende spørgsmål

Det har stor betydning for ligeværdigheden i det byggede miljø, at tilgængelighed er tænkt ind i arkitekturen fra starten. Ud over at forbedre kvaliteten af boligen generelt, øger det mulighederne for, at vi kan blive boende i vores bolig uanset funktionsevner.

Ved at følge SBi-anvisning 261 sikres, at sammenbyggede boliger lever op til krav om tilgængelighed i både bygningsreglementet (BR10) og almenboligloven, hvis boligerne er en almen bebyggelse. Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.

Anvisningen gennemgår spørgsmål til, hvad boligen skal kunne nu og i fremtiden, til omgivelser og adgangsforhold, indretning og indeklima.

Formålet med denne anvisning er, at bygherre og rådgivere allerede tidligt i en bygge- eller renoveringsproces forholder sig til aspekter og krav vedrørende tilgængelighed i sammenbyggede boliger.

Plakat til download med overblik over de indledende spørgsmål til Tilgængelige sammenbyggede boliger (pdf)

Bestil SBi-anvisning 261 Tilgængelige sammenbyggede boliger - indledende spørgsmål

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 29. januar 2016