Anvisning 260

Tilgængelige fritliggende boliger - indledende spørgsmål

For at sikre at mennesker uanset funktionsnedsættelser kan blive boende i deres boliger så længe som muligt, bør tilgængelighed tænkes ind i boligen fra starten.

SBi-anvisning 260 fokuserer på krav og anbefalinger, som er særligt afgørende for tilgængeligheden i fritliggende enfamiliehuse. Anvisningen gennemgår krav i bygningsreglementet (BR10), og kommer med anbefalinger til, hvad ejer eller bygherre bør tage stilling til i forhold til god tilgængelighed. Det drejer sig om spørgsmål til, hvad boligen skal kunne nu og i fremtiden, til omgivelser og adgangsforhold, indretning og indeklima.

Anvisningen gælder også for bygninger udført efter BR15, da der i forhold til BR10 ikke er ændret i bestemmelserne, som anvisningen knytter sig til.

Formålet er, at bygherre og rådgivere allerede tidligt i en bygge- eller renoveringsproces forholder sig til aspekter og krav vedrørende tilgængelighed i fritliggende boliger

Plakat til download med overblik over de indledende spørgsmål til Tilgængelige fritliggende boliger (pdf)

Bestil SBi-anvisning 260 Tilgængelige fritliggende boliger - indledende spørgsmål

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 29. januar 2016