Anvisning 249

Tilgængelige boliger - indretning

Anvisningen behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser.

Denne anvisning behandler indretning af boliger, så de er tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser. Ved at følge anvisningen sikrer man sig, at man lever op til kravene om tilgængelighed i både bygningsreglementet og Almenboligloven, som stiller krav, der rækker ud over bygningsreglementets bestemmelser.

Anvisningen behandler boligens omgivelser, indretning og indeklima. Anvisningen tager udgangspunkt i krav og behov hos synshandicappede og selvhjulpne personer, som anvender hjælpemidler, fx i form af rollator eller kørestol. Anbefalingerne i anvisningen er rettet mod nybyggeri, til- og ombygninger og bygninger, der ændres til boligformål.

Anvisningen erstatter SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger (Sigbrand & Jensen, 2008) hvad angår afsnittet Anbefalinger om indretning af tilgængelige boliger. Med hensyn til afsnittene Funktionsnedsættelser og Generel Tilgængelighed henvises fortsat til SBi-anvisning 222, indtil planlagte nye publikationer om disse emner udkommer.

Anvisning 249 er gratis tilgængelig på anvisninger.dk.

Bestil SBi-anvisning 249, Tilgængelige boliger - indretning (2015)

Læs SBi-anvisning 249: Tilgængelige boliger - indretning

Sidst opdateret 23. juni 2015