Anvisning 259

Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål

SBi-anvisning 259 beskriver indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme.

Anvisningen er rettet mod de tidlige faser af planlægning, en ombygning eller et nybyggeri af plejeboliger for personer med demens og gennemgår en række spørgsmål, som det indledningsvis i byggeprocessen er vigtigt at tage stilling til.

Fokus for anvisningen er de særlige tiltag, der bør være til stede i et plejecenter samt i den enkelte plejebolig for, at personer med demenssygdomme kan trives og få mest mulig livskvalitet. Målgruppen for anvisningen er private og offentlige bygherrer og deres rådgivere.

Bestil SBi-anvisning 259 Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål

Download plakat fra SBi-anvisning 259

Sidst opdateret 06. november 2015