Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer. En vejledning

Vejledningen giver anbefalinger til pladskrav og indretning i forbindelse med håndtering, forflytning, pleje og behandlingaf svært overvægtige personer i soveværelse og sengstue samt toilet og badeværelse på hospitaler og i hjemmeplejen.

Svær overvægt medfører ikke blot konsekvenser for den enkelte overvægtige, der har øget risiko for at udvikle følgesygdomme.Også social- og sundhedspersonalet på hospitaler og i hjemmeplejen, som håndterer og behandler sværtovervægtige, har stor risiko for at blive overbelastet, nedslidt og få arbejdsskader.Dét, at håndtere svært overvægtige personer på et for lille eller på anden vis uegnet areal, er et voksende problem. Er pladsen trang, skal møbler og hjælpemidler ofte flyttes på. Det giver mange ekstra arbejdsgange og uhensigtsmæssigearbejdsstillinger. Bygningsmæssige konstruktioner kan ikke altid klare opsætningen af en loftlift, gulvet kan ikke bærevægten af både den svært overvægtige person og hjælpemidlet, elevatoren kan ikke laste vægten, og små ujævnheder igulvet gør kørslen med en svært overvægtig person til belastende arbejde.

Denne vejledning giver anbefalinger til pladskrav og indretning i forbindelse med håndtering, forflytning, pleje og behandlingaf svært overvægtige personer i soveværelse og sengstue samt toilet og badeværelse på hospitaler og i hjemmeplejen.

Se vejledningen, der er udgivet af Socialstyrelsen (2012).

I tilknytning til vejledningen har SBi udarbejdet en tjekliste, der i kort form opsummerer de væsentligste anbefalinger om pladskrav og indretning for svært overvægte personer.

Artikel i Forsk 34: Der skal være plads til svært overvægtige personer (01.2013)

Forskere

Lone Sigbrand

Sidst opdateret 14. december 2015