Forskningsudgivelse

Offentlige, handicapegnede toiletter

Undersøgelse af handicapvenlige toiletter med henblik på at finde frem til en indretningsmodel, der problemfrit kan anvendes af flertallet af toiletternes målgrupper.

De fleste af landets offentlige toiletter med handicapsymbolet på døren røber manglende kendskab til, hvorledes rummene funktionelt bør indrettes. Formålet med denne undersøgelse var at finde frem til en indretningsmodel, der problemfrit kan anvendes af flertallet af toiletternes målgrupper.

Undersøgelsen bestod dels af en spørgeskemaundersøgelse, dels af afprøvning af forskellige konkrete toiletindretninger.

Hovedresultaterne fra undersøgelsen viser, at brugernes største behov ved handicaptoiletter er, at de er store nok, dvs. der skal være plads til at kunne vende med en kørestol, friplads omkring wc til at brugeren kan flytte sig over på wc’et fra både højre og venstre side og plads til en eventuel hjælper på begge sider af wc. En indretning, der tilgodeser disse behov, er i konflikt med en mindre gruppes behov for siddende på wc at kunne nå rindende vand. Undersøgelsen viser, at det er umuligt at nå frem til én indretningsmodel, som passer lige godt til alle mennesker med handicap.

Undersøgelsen er blevet foretaget i forbindelse med tilblivelsen af opslagsbogen ”Tilgængelig arkitektur” – En illustreret opslagsbog af Poul Østergaard, Chr. Ejlers’ Forlag, 2002. Undersøgelsen er udført i et samarbejde mellem Poul Østergaard, Arkitektskolen i Aarhus (AAA), Dansk Center for Tilgængelighed (DCFT) og arkitektfirmaet HandiplanPlus.

Download rapporten 'Offentlige, handicapegnede toiletter' (Word-dokument, 3 MB)

 

Forskere

Søren Ginnerup

Poul Østergaard, Else Frølich, Claus Bjarne Christensen

Sidst opdateret 16. maj 2006