Publikation

Kendskab til tilgængelighedsbestemmelser

Gennem telefoninterview er det kortlagt hvad kommunale byggesagsbehandlere og bygherrerådgivere ved om bestemmelserne i byggelovgivningen om tilgængelighed i offentlige bygninger.

Borgere med funktionsnedsættelse, f.eks. kørestolsbrugere og gangbesværede, har i de senere år fået det lidt lettere, når de skal ind i offentlige bygninger. Det tyder det på ifølge en ny interviewundersøgelse, der er foretaget  blandt kommunale byggesagsbehandlere i 37 kommuner og 29 bygherrerådgivere (arkitekter, ingeniører og entreprenører). De er blevet spurgt, hvad de ved om bestemmelserne i byggelovgivningen om tilgængelighed i offentlige bygninger, og hvordan de eventuelt har brugt lovkravene.

Download publikationen 'Kendskab til tilgængelighedsbestemmelser. Interviewundersøgelse blandt byggesagsbehandlere og bygherrerådgivere' (2007).

Se pressemeddelelsen: 'Kommuner er mere opmærksomme på tilgængelighed'   (23.10. 2007).

Artikel i Forsk24: Viden om tilgængelighed i offentlige bygninger er forbedret (06.2007).

Sidst opdateret 23. oktober 2007