Håndbog

Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.

Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udarbejdet af KL, Socialministeriet, Frederiksberg Kommune, Bygge- og Boligstyrelsen, Arbejdstilsynet og Københavns Kommune

Forside af Indretning af ældreboliger

Vejledningen, der er fra 1997, giver en detaljeret beskrivelse af de krav og behov, fysisk plejekrævende beboere og deres plejepersonale har til en ældrebolig. Målet er at give kommuner, amtskommuner, bygherrer og rådgivere et redskab til indretning af ældreboliger med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Anvisningerne kan for størstedelen bruges mht gennemgang af plejeorienterede boliger, deres omgivelser, brugergrupper og behov, hvorimod beskrivelser af tidligere lovregler og arbejdsmiljøkrav er ikke opdaterede. Se derfor bort fra disse. Arbejdstilsynet henviser idag kun til enkelte dele af bogen.

Læs Arbejdstilsynets uddrag fra vejledningen her.

Vejledningen er udgået hos Kommuneinformation, men kan hentes i sort/hvid kopi indtil der kommer en opdatering.

Læs Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. 

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. juni 2011