Funktionsbaserede tilgængelighedskrav

En analyse af udfordringer og barrierer for en eventuel ændring af bygningsreglementets detaljerede tilgængelighedskrav til funktionsbaserede krav.

Udviklingen i bygningsreglementet er de seneste årtier gået mod flere og flere funktionsbaserede krav på de væsentligste områder, hvorimod tilgængelighedskravene gradvist er blevet mere detaljerede og konkrete.

Denne fokusering på én konkret løsning på et problem opfatter byggeriets parter ofte som begrænsende for at udforme gode løsninger i forhold til byggeprogram, bygherre og det specifikke sted, og interessen for at diskutere en omlægning af tilgængelighedskravene er stigende hos flere aktører.

Denne rapport analyserer en række udfordringer og barrierer, der vil være forbundet med en eventuel ændring af bygningsreglementets detaljerede tilgængelighedskrav til funktionsbaserede krav.

Analysen er foretaget med udgangspunkt i, at det nuværende niveau for tilgængelighed som minimum ikke sænkes, men gerne ses hævet.

Se eller download rapporten: Funktionsbaserede tilgængelighedskrav (2014).

Sidst opdateret 26. maj 2014