Forskningsudgivelse

Effektmåling af bekendtgørelse nr. 1250 om tilgængelighed ved ombygninger

Denne rapport undersøger effekten af Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri (BEK nr. 1250 af 13/12/2004).

Undersøgelsen viser, at bekendtgørelsen øger niveauet af tilgængelighed i den eksisterende bygningsmasse i 32 ud af 40 adspurgte kommuner. Blandt de 10 interviewede tegnestuer er det ofte i forbindelse med renovering af skoler, at rådgiverne oplever en effekt af bekendtgørelsen.

I nogle tilfælde er der dog også problemer med fortolkningen og administrationen af bekendtgørelsen. Det gælder særligt 9 %-reglen, som indbefatter vurdering af de økonomiske forhold.

5 ud af 40 af de adspurgte kommunale byggesagsbehandlere kender ikke til bekendtgørelsen. Rapporten anbefaler en formidlingsindsats, der henvender sig direkte til kommunerne, hvis bekendtgørelsen skal opnå øget udbredelse.

Rapporten er rekvireret af Energistyrelsen som en del af SBi’s myndighedsopgaver i 2013.

Se rapporten 'Effektmåling af bekendtgørelse nr. 1250 om tilgængelighed ved ombygninger' (2016)

Sidst opdateret 24. november 2016