Tidligere lovgivning

Cirkulære nr. 49

Ophævet med virkning fra den 7. april 2008: Boligministeriets cirkulære nr. 49 af 23. marts 1972 - Cirkulære om bygge- og anlægsarbejders indretning med hensyntagen til bevægelseshæmmede.

Fra 1972 til 2008 gjaldt der særlige regler for statslige byggerier gennem Boligministeriets cirkulære nr. 49 af 23. marts 1972 - Cirkulære om bygge- og anlægsarbejders indretning med hensyntagen til bevægelseshæmmede.

OBS: Dette cirkulære er ophævet pr. 7. april 2008.

Læs Boligministeriets cirkulære nr. 49 af 23. marts 1972 på retsinfo.dk

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 26. juni 2011