Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen

Trods bestemmelser i Bygningsreglementet om tilgængeligheden af nybyggeri for personer med handicap kan man tit se mangler i forhold til opfyldelsen af disse bestemmelser. I rapporten er undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan.

Mange steder står det ikke så godt til med at overholde bygningsreglementets krav om tilgængelighed i nyt byggeri. De færdige bygninger har ofte alvorlige mangler, der kan efterlade personen i kørestol eller med rollator i en situation, hvor han ikke ved egen hjælp kan komme hen til, ind i, eller færdes rundt i bygningen. Det gælder også personer med synshandicap, som kun med stor usikkerhed kan færdes, hvis ændringer i underlaget ikke giver de nødvendige advarsler, eller hvis belysningen i et område ikke er retningsgivende.

Situationen har ført til spørgsmålet: Hvorfor forkommer manglerne, når lovgivningen siden 2008 har fastsat klare krav til tilgængeligheden i nye bygninger?

Forskere fra SBi forsøger at svare på dette spørgsmål i en ny rapport, hvor de har undersøgt de enkelte faser af byggeprocessen for at se, hvad der sker med tilgængelighedsbestemmelserne i hver fase. 10 byggesager er undersøgt, og der er gennemført interview med centrale parter fra fem af byggesagerne.

Se eller download rapporten: 'Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen' (2012).

Artikel i Forsk 33: Tilgængelighedskrav svigtes ofte i nybyggeri (08.2012).

 

Sidst opdateret 23. september 2013