Lovgivning

Byggeloven

Den gældende byggelov er fra 1998, og senere reguleringer og lovændringer baserer sig på denne byggelov. Byggeloven indeholder grundlæggende regler og principper og supplerende regler.

Den seneste tilføjelse med relevans for tilgængelighedsspørgsmål er vedtaget af Folketinget i juni 2004. Tilføjelsen giver mulighed for, at ministeren kan fastsætte regler om, at der ved ombygninger i eksisterende byggeri skal foretages ændringer, som forbedrer tilgængeligheden. Det gælder også, selvom ombygningen ikke berører tilgængeligheden.

Læs hele byggeloven på retsinfo.dk

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 05. september 2012