Vejledning

Indendørs belægning

Tilgængelige belægninger indendørs: Informationsgivende egenskaber og tilstrækkelig bæreevne og overfladehårdhed.
"Bæreevne og overfladehårdhed skal være tilstrækkelig til at modvirke hjuls, stokkes og fodtøjs nedsynkning og sikre en lav rulle- og gangmodstand."

Informationsgivende egenskaber
Belægningstyper
Litteraturliste

Generelt om belægninger

En belægning er god, hvis den er sikker at bevæge sig på, giver god fremkommelighed og har informationsgivende egenskaber for synshandicappede.

 • Store flader bør ikke kunne give genspejlinger.
 • Belægningen og dens farve skal være modstandsdygtig over for slid, lyspåvirkning og patinering.
 • Undgå bløde og langluvede overflader (eksempelvis kokosmåtter og tæpper)

Informationsgivende egenskaber

Belægningens informationsgivende egenskaber afgøres af:

 • Farve og kontrast: En lys belægning og mørk taktil (følbar) belægning kan anbefales. Undgå for mange forskellige materialer og tilfældige farveskift.
 • Overfladestruktur: Blandt andet i form af taktile markeringer til information og advarsler om retningsændring o.l.
 • Lydgengivelse: En god akustik medvirker til, at synshandicappede lettere kan orientere sig i miljøet. Som modsætning kan en lang efterklangstid eller et ekko gøre det svært at orientere sig.

Belægningstyper

Gulvbelægninger skal være plane, faste og skridhæmmende. Dette gælder især på ramper, trapper, i elevatorer og på gulvflader, der jævnligt bliver våde.

 • Belægning på den yderste del af trappetrin (trinforkanter) bør være i kontrasterende farve til den øvrige belægning på trappen.
 • Undgå brogede og komplicerede mønstre i belægningen, da det kan give synshandicappede problemer med at orientere sig
 • Undgå skinnende gulvbelægning, idet den reflekterer lys og giver indtryk af, at gulvet er glat. Anvend matte overflader.
 • Et vådt gulv tørrer hurtigere, hvis der er varme i gulvet
 • Gulvbelægning bør kontrastere væggens farve. Som minimum skal fodpanelet have en kontrastfarve for at angive, hvor gulvet slutter.
 • Undgå mørke partier i gulvfladen, som kan give synshandicappede og demente opfattelsen af huller eller niveauforskelle.

Litteraturliste

Dansk Standard: Udearealer for Alle
Vejdirektoratet: Håndbog i tilgængelighed – Færdselsarealer for alle.
Dansk Blindesamfund: Tilgængelighed i detaljen
Dansk Standard: Tilgængelighed for Alle

Sidst opdateret 14. juni 2006