Artikel i Forsk25: Arkitektstuderende skal lære om tilgængelighed

"De første streger på arkitektens papir afgør ofte hvor handicapvenlig en bygning bliver", siger seniorforsker Camilla Ryhl.

Derfor er det meget afgørende at arkitektstuderende har viden om tilgængelighed med i rygsækken når de forlader arkitektskolerne som færdiguddannede. Camilla Ryhl er sammen med lektor Peder Duelund Mortensen fra Kunstakademiets Arkitektskole i København ved at sammensætte en undervisningsplan der skal øge de studerendes viden om hvad personer med nedsatte funktioner har af behov til bygninger og boliger. Undervisningen skal løbe af stabelen på Kunstakademiets Arkitektskole i løbet af foråret.

"I den senere tid har vi oplevet en stigende interesse hos de studerende for at blive klogere på tilgængelighedsområdet. Derfor har vi nu lavet et dagskursus som kan imødekomme behovet", siger Camilla Ryhl.

Umiddelbart lyder en dags undervisning ikke af så meget, men det er en flerdobling af den nuværende afsatte tid på kun et par timer i hele uddannelsesforløbet. Camilla Ryhl håber på at kurset ad åre kan føre til endnu mere undervisning i det meget nødvendige emne.

SBi vil tilbyde en tilsvarende undervisning til andre arkitektuddannelser i Danmark, ligesom tilbuddet også gælder færdiguddannede arkitekter.

pkd

sbi.dk/tilgængelighed/bygningsindretning

Den verdenskendte engelske arkitekttegnestue Foster and Partners er et eksempel på at hensynet til tilgængelighed kan forenes med arkitektonisk kvalitet. Her medtænker man tilgængelighedsaspektet i alle projekter. Tegnestuen er arkitekter på det nye elefanthus i Københavns Zoologiske Have, og her bliver det muligt for kørestolsbrugere at færdes uhindret rundt i hele gårdanlægget. Illustration: Rambøll Danmark.

Den verdenskendte engelske arkitekttegnestue Foster and Partners er et eksempel på at hensynet til tilgængelighed kan forenes med arkitektonisk kvalitet. Her medtænker man tilgængelighedsaspektet i alle projekter. Tegnestuen er arkitekter på det nye elefanthus i Københavns Zoologiske Have, og her bliver det muligt for kørestolsbrugere at færdes uhindret rundt i hele gårdanlægget. Illustration: Rambøll Danmark.

Forskere

Camilla Ryhl

Sidst opdateret 09. marts 2008