Spørg om tilgængelighed

SBi yder rådgivning inden for tilgængelighed i byggeri og bygningsnære udearealer. Kort telefonrådgivning er uden udgifter for modtageren. Pris for længerevarende rådgivning er efter aftale.​

Rådgivning

SBi yder gratis rådgivning om tilgængelighedsforhold ved korte spørgsmål i alle typer byggesager i forhold til Bygningsreglement 2015 (BR15), SBi's tjeklister om tilgængelighed, SBi-anvisning 258 om Bygningsreglement 2015 samt øvrige SBi-anvisninger om tilgængelighed. Rådgivningen er rettet mod forståelsen af de tekniske aspekter i de pågældende dokumenter.

Spørgsmål vedrørende mere juridisk fortolkning af krav i bygningsreglementet bedes efter aftale rettet direkte til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen​.

SBi´s telefoniske rådgivning varetages af tilgængelighedsrådgiverne cand.scient. Philip H. Jensen, phj@sbi.aau.dk, tlf. 9940 2273 og ingeniør Annette Bredmose, aeb@sbi.aau.dk, tlf. 9940 2266.

De kan kontaktes telefonisk eller pr. mail.

Rådgivning i længerevarende sager som fx

  • indledende gennemgang af fx dispositionsforslag og hovedprojekter til nybyggeri eller ombygninger
  • gennemgang af et eksisterende byggeri

​​afregnes efter SBi's normale timetakster. Der gøres opmærksom på, at SBi ikke udfører detailprojektering; her henvises i stedet til private organisationer for kontakt til rådgivere med erfaring i tilgængelighed.