PCB i bygninger

PCB i bygninger

Indtil langt op i 1970’erne var det tilladt at bruge PCB i byggematerialer. PCB eller polychlorerede bifenyler, er en stor gruppe industrikemikalier, der blev udviklet tilbage i 1920’erne og brugt i blandt andet byggeindustrien især i fugemasse og maling. I naturen nedbrydes PCB langsomt, og det ophobes i fødekæderne. Stoffets giftighed overfor mennesker og dyr gjorde, at det blev forbudt at anvende i byggematerialer fra 1. januar 1977. Stofgruppen er medtaget i Stockholmkonventionen blandt verdens farligste miljøgifte.

Byggeriets PCB problemer skal afhjælpes

Der er øget fokus på de ældre PCB-holdige byggevarers betydning for indeklimaet og for brugernes sundhed. Flere bygningsejere har målt PCB-koncentrationer, der overskrider de vejledende aktionsgrænser for indeluftens indhold af PCB. Bygningsejeren har dermed en forpligtigelse til at afhjælpe problemet.

Affald

Illustration: En af udfordringerne i forbindelse med PCB er at bortskaffe det på miljømæssig forsvarlig måde.

Forskningsprojekt skal skabe større viden om PCB i byggeriet

Men stoffets store giftighed og dets evne til at afsættes på alle indvendige overflader giver store problemer i forbindelse med gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger. SBi har med støtte fra Fonden Realdania i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen iværksat et forskningsprojekt, der skal skabe det nødvendige videngrundlag for at kunne anvise effektive metoder til at afhjælpe problemerne i forbindelse med PCB i bygninger. Forskningsprojektet vil over tre år følge konkrete afhjælpningsprojekter i forskellige byggerier og bygningstyper. Den viden, der indhentes her, suppleres og efterprøves med en række laboratorieforsøg. Regeringen har offentliggjort en PCB handlingsplan, hvor et vigtigt element netop er at opbygge viden om håndtering og afhjælpning af PCB.

Udfordringerne er både knyttet til identifikationen af problemer knyttet til PCB, til gennemførelse og organisering af afhjælpningsarbejdet, og til fysiske, kemiske og byggetekniske problemstillinger.

Forskningsprojektet er baseret på et åbent samarbejde med bygningsejere og de mange interessenter på området, som vil blive inddraget i en tæt dialog om metoder, erfaringer og resultater. SBi forventer I november at afholde det det første af en række dialogmøder med de interesserede parter.

Formål

Det er projektets formål hurtigst muligt målet at udvikle et videngrundlag, der sætter os i stand til at udvikle bedre og mere effektive metoder til at afhjælpe problemer med PCB i bygninger. Det vil som følge af projektet være muligt både at prissætte de nødvendige indgreb på et tidligere tidspunkt og få sikkerhed for, at eventuelle indgreb vil kunne ske på et oplyst og videnbaseret grundlag.

Sidst opdateret 21. november 2014
4. møde i PCB-netværket

Se præsentationer fra mødet den 15. juni 2016

Link til alle præsentationerne

Video fra 3. møde i PCB-netværket

Se video og præsentationer mødet fra 26. november 2014

Link til video med alle oplæg (YouTube)

Link til alle præsentationerne

Video fra 2. møde i PCB-netværket

Se video og præsentationer fra mødet 16. april 2013

Link til video med oplæg (YouTube)

Link til alle præsentationerne

 

Video fra 1. møde i PCB-netværket

Se video og præsentationer mødet fra 24. november 2011

Link til video med alle oplæg (YouTube)
 
Link til alle præsentationerne

Høring om SBi-anvisning

SBi-anvisning 242, Renovering af bygninger med PCB er under revision. Ændringer i anvisningen betyder, at anvisningen får ny titel og nyt nummer.

Arbejdstitlen er:
Håndtering af PCB i bygninger

Link til høringsudgave
 
Høringssvar kan sendes til Helle Vibeke Andersen,  til og med 12. juni 2016.

PCB-netværket

På en række seminarer præsenterer vi vores forskningsresultater, mens projektet kører. Meld dig ind i PCB-netværket og få invitation til seminarerne på din e-mail.

lbg

Meld dig ind i PCB-netværket

Finansiering

realdania

Projektet er finansieret af Realdania.