Medlemmer af styregruppen

SBi's styregruppe skal sikre at instituttet strategi og overordnede prioriteringer tilgodeser samfundets behov. (Se vedtægt for SBi's styregruppe).

Styregruppen består af repræsentanter for SBi's samfundsmæssige interessenter, instituttets direktør samt to valgte medarbejderrepræsentanter.

Styregruppemedlemmer

Kontakt

Thorkild Ærø

Sidst opdateret 22. juni 2016