Temamøde 11. maj om ny viden fra SBi frem mod 2021

Kom til temamøde 11. maj og deltag i diskussionen om, hvilken ny viden der skal til, for at vi kan håndtere fremtidens udfordringer i byggeriet og det byggede miljø.

Hvad er fremtidens udfordringer i byggeriet og det byggede miljø, og hvordan kan vi sammen – branchen, myndighederne og forskerne – bidrage til at løse dem?

Vi har bundet meget store værdier i byggeriet og det byggede miljø, som danner rammen om vores liv, men samtidig er vi udsat for en række påtrængende udfordringer: Befolkningen koncentrerer sig i byerne, hvor der opstår boligmangel, mens overskuddet af boliger på landet vokser. Det byggede miljø ældes, og behovet for fornyelse stiger. Og endelig sker der i disse år en internationalisering af byggeriet, hvor udenlandske virksomheder, bygningsarbejdere og produkter vinder hastigt frem på det danske marked.

SBi’s strategi for 2016-2021 adresserer disse udfordringer og fastslår, at SBi vil bidrage til at løse dem. På temamødet drøfter vi behovet for viden i relation til de store udfordringer, og hvordan SBi i et tæt samarbejde med myndighederne og bygge- og boligsektorens øvrige parter kan levere den ny viden, der bliver brug for.

Se program og tilmeld dig temamødet 11. maj

Temamøde 11. maj om ny viden fra SBi frem mod 2021

Sidst opdateret 21. april 2016