Rådgivende Forum

Rådgivende Forum er rådgivende organ for SBi’s styregruppe og øvrige ledelse.
Møde i Rådgivende Forum 6. april 2011. Fra venstre: Thorkild Ærø (SBi), Jannik Nyrop (Odense Kommune) og Michael Ziegler (Høje-Taastrup Kommune).

Møde i Rådgivende Forum 6. april 2011. Fra venstre: Thorkild Ærø (SBi), Jannik Nyrop (Odense Kommune) og Michael Ziegler (Høje-Taastrup Kommune).

Møde i Rådgivende Forum 6. april 2011. Fra venstre: Palle Adamsen (Lejerbo), Lise Nielsen (Socialministeriet) og Thomas Joensen (ATP Ejendomme).

Møde i Rådgivende Forum 6. april 2011. Fra venstre: Palle Adamsen (Lejerbo), Lise Nielsen (Socialministeriet) og Thomas Joensen (ATP Ejendomme).

Rådgivende Forum er rådgivende organ for SBi's styregruppe og øvrige ledelse, og det har til opgave at følge den faglige udvikling og stille forslag om nye tiltag fra SBi’s side med hensyn til forskning, uddannelse og formidling. Rådgivende Forum har 30 medlemmer, der repræsenterer SBi’s brugere i bygge- og boligsektoren. Medlemmerne er personligt udpeget af Styregruppen.

Medlemmer af SBi's Rådgivende Forum:

Offentlige myndigheder og forvaltninger
Kontorchef Annette Klint Kofod, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen
Direktør Iben Koch, Rudersdal kommune
Centerchef Tine Christiansen, Odense kommune

Bolig- og byfornyelsesselskaber samt byplanlæggere
Per Bro, Boligforeningen 3B
Jakob Klint, Kuben Management
Jonas Mørch Cohen, KAB
Vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune

Byg- og driftsherrer, developere, investorer
Gyrithe Saltorp, Bygningsstyrelsen
Hanne Ullum, Bygherreforeningen

Arkitekter (praktiserende)
Michael Schou, White
Anders Dragheim, AD arkitekter

Ingeniører (praktiserende)
Kirsten Engholm Henriksen, ALECTIA A/S
Jørgen Nielsen, EKJ

Udførende
Jan Eske Schmidt, Tekniq
Torben Kaas, Dansk Byggeri

Producenter og leverandører
Torben Andersen, Nilan A/S
Michael Petersen, Saint-Gobain Isover a/s
Kurt Emil Eriksen, Velux
Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen

Sidst opdateret 01. september 2016