Forslag om at ændre finanslovsbevilling til SBi bliver taget af bordet

Regeringens forslag til finanslov for 2017, som blev offentliggjort 30. august, indeholdt en ændring af den hidtidige bevilling til SBi.Dette forslag bliver nu taget af bordet.

Regeringens forslag til finanslov for 2017, som blev offentliggjort 30. august, indeholdt en ændring af den hidtidige bevilling til SBi. Ifølge forslaget skulle bevillingen halveres, og samtidig skulle den konkurrenceudsættes i form af en såkaldt tilsagnspulje, sådan at den ikke længere ville være øremærket til SBi.

Dette forslag bliver nu taget af bordet, da det har vist sig ikke at være i overensstemmelse med de gældende aftaler og retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening. Konkret sker dette ved, at transport- og bygningsministeren forventes at stille et ændringsforslag til Regeringens forslag til finanslov. Ændringsforslaget vil indebære, at den hidtidige bevilling på ca. 25 mio. kroner til SBi bliver bevaret uændret på finansloven.

Læs også Ingeniørens artikel 12. oktober 2016: Statens Byggeforskningsinstitut reddet

Sidst opdateret 12. oktober 2016