Forskningsevaluering 2010

Igangværende evaluering af SBi's forskningsvirksomhed. Evalueringen ventes afrapporteret medio 2010.
Sidst opdateret 02. februar 2010