Elektronisk fakturering og EAN-lokationsnummer

EAN-nr. 5798000019034

SBi modtager, i lighed med andre offentlige institutioner, kun elektroniske fakturaer.

Kun leverandører uden CVR-nummer kan fremsende fakturaer i papirformat.

Fakturaer og kreditnotaer skal indeholde leverandørens CVR- eller CPR-nummer.

Fakturaen skal indeholde SBi's referenceperson, evt. i form af initialer. Derved kan fakturaen nå frem til godkendelse hos den rette person, så betalingsforsinkelse undgås.

På Økonomistyrelsens hjemmeside kan man læse mere om elektronisk fakturering.

Sidst opdateret 19. marts 2006