Artikel i Forsk21: SBi og Aalborg Universitet går sammen

Regeringen besluttede 20. juni at SBi skal lægges sammen med Aalborg Universitet. Dermed fulgte man et fælles ønske fra de to institutioner. Sammenlægningen sker som led i at alle landets sektorforskningsinstitutioner skal integreres i universiteterne, bl.a. for at styrke sammenhængen mellem forskning og uddannelse.

Bag beslutningen om at sammenlægge SBi med netop Aalborg Universitet, frem for andre universiteter, ligger et behov for at SBi fortsat skal kunne løfte sine vigtige opgaver for samfundet. Dels i form af anvendelsesorienteret forskning i tæt samarbejde med byggeerhvervet og boligsektoren, dels i form af rådgivning af myndighederne ved lovgivning og andre offentlige tiltag.

SBi’s forskning og rådgivning dækker et bredt felt af bygge- og boligområdet, rækkende fra tekniske detaljer til samfundsmæssige problemstillinger. Instituttet lægger vægt på at arbejde tværfagligt for at kunne levere forskningsbaseret viden der kan anvendes i praksis.

”SBi passer godt sammen med Aalborg Universitet, der både arbejder med mange af de samme ting som SBi og samtidig har tradition for tværfaglig forskning og projektorienteret undervisning”, siger SBi’s bestyrelsesformand, borgmester Kurt Hockerup.

Synergi mellem forskning, uddannelse og innovation

Et væsentligt perspektiv i sammenlægningen er at styrke den internationale forskningsprofil på bygge- og boligområdet. Aalborg Universitet og SBi samarbejder i forvejen om flere forskningsprojekter og har tillige fælles ph.d.-studerende. Parterne forventer gennem en integration at kunne opnå øget synergi mellem forskning, uddannelse og innovation på en lang række konkrete områder, f.eks. energirigtigt byggeri, indeklima, anvendelse af informationsteknologi i byggeriet, samt bolig- og velfærdspolitik. Dette blot nævnt som nogle få blandt mange mulige eksempler.

”SBi vil tilføre Aalborg Universitet nogle værdifulde kompetencer, som vi kan bruge både i forsknings- og uddannelsessammenhæng og i innovationsprojekter i samarbejde med private og offentlige virksomheder”, siger Aalborg Universitets bestyrelsesformand, MF Frank Jensen. Han peger også på at SBi kan bidrage i relation til tværfaglige kombinationsuddannelser, som universitetet har stor succes med og gerne vil lave flere af.

Regeringen har besluttet at der skal ses på fordele og ulemper ved at opretholde SBi’s fysiske placering i Hørsholm. Bestyrelserne for de to institutioner anser dog ikke den geografiske afstand mellem Aalborg og Hørsholm for at være noget problem. Tværtimod vil det i en række sammenhænge være en fordel at SBi fortsat er placeret i hovedstadsområdet. Aalborg Universitet har allerede en afdeling i Ballerup, hvor man uddanner civilingeniører.

Sammenlægningen af de to institutioner sker med virkning fra 1. januar 2007.

jek


SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet (Foto: Aalborg Univeristet).

SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet (Foto: Aalborg Universitet).

Sidst opdateret 11. september 2006