Artikel i FORSK06: Besparelser rammer By og Byg med dobbelt kraft

Ligesom de fleste andre statslige institutioner, får By og Byg frem til 2005 beskåret sin årlige bevilling på finans-loven. Fra 2001-2003 mister instituttet 1,4 millioner kroner af sidste års bevilling på 37,2 millioner. Men i virkeligheden vil nedskæringerne i staten ramme By og Byg med dobbelt kraft, så instituttet reelt skal spare 3,5 millioner fra 2001-2003.
Paradoksalt nok er årsagen til denne dobbelte effekt, at det kun er lidt over halvdelen af instituttets indtægter der kommer fra basisbevillingen. Resten af indtægterne tjener instituttet selv gennem indtægtsgivende forskning, dvs. forskningsprojekter som bliver helt eller delvist betalt af eksterne rekvirenter.
Imidlertid har hovedparten af de hidtidige eksterne rekvirenter også været statslige. Bl.a. har By og Byg hidtil fundet en betydelig del af sine kunder blandt de råd, nævn og puljer som nu er blevet beskåret eller helt nedlagt.
By og Byg har derfor den seneste måned gennemført en sparerunde som reducerer staben med 12 med arbejdere, størsteparten gennem frivillig fratrædelse. Besparelserne realiseres ved opgavebortfald, effektiviseringer og omlægning af arbejdsprocedurer.
»Dermed skaber vi tilstrækkelig luft i budgettet til at vi, på trods af nedskæringerne, formentlig kan foretage et par nyansættelser på udvalgte forskningsområder. Derudover er det på lidt længere sigt vores plan at kompensere for indtægtstabet ved at opdyrke nye markeder og dermed blive mindre afhængige af de statslige kunder«, siger By og Bygs direktør, Lone Møller Sørensen.

Sidst opdateret 12. januar 2006