Kontakt

Adresse og telefonnummer

Statens Byggeforskningsinstitut
Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
DK-2450 København SV
T +45 99 40 25 25
E sbi@sbi.aau.dk

CVR-nummer

29 10 23 84

EAN-nummer

5798000019034

E-mail

Generelle forespørgsler: sbi@sbi.aau.dk
WWW-relaterede forespørgsler: webmaster@sbi.aau.dk
E-post-relaterede forespørgsler: postmaster@sbi.aau.dk

Hjemmeside

http://www.sbi.dk

Direkte telefonnumre og e-mailadresser findes under medarbejdere.

Sidst opdateret 18. marts 2014