Samarbejdsmuligheder

samarbejdsmuligheder_02.jpg
SBi har i samarbejde med rådgivende ingeniørfirmaer udviklet en integreret softwarepakke (www.bsim.dk) til simulering af bygningers indeklima, termiske forhold, ventilation og solindfald mv., alt sammen på basis af én og samme tredimensionale bygningsmodel.

SBi’s forskning gennemføres i samarbejde med danske og internationale parter i den private og den offentlige sektor:

 • Virksomheder, brancheorganisationer og oplysningsråd
 • Ministerier, kommuner og EU-kommissionen
 • Offentlige og private forskningsfonde
 • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

De enkelte samarbejder kan have forskellige formål:

 • Gennemførelse af forskningsprojekter
 • Forskningsbaseret myndighedsbetjening
 • Uddannelse, herunder erhvervs-ph.d.’er
 • Koordinering af større forskningsprogrammer
 • Udvikling og afprøvning af nye løsninger og produkter
 • Evaluering af byggeprocesser og byggerier
 • Evaluering af lovgivning, udviklingsprogrammer mv.
 • Netværksdannelse og sekretariatsbetjening af faglige netværk og lignende
 • Kommunikation af forsknings- og erfaringsbaseret viden
 • Konferencer, seminarer og efteruddannelse
 • Kompetenceudvikling gennem udveksling af medarbejdere

Derudover fremstiller SBi en række håndgribelige produkter i forlængelse af instituttets forskning:

 • Anvisninger, internetløsninger, seminarer og andre formidlingsprodukter
 • Afrapportering af forskningsprojekter
 • Udvikling af software til støtte for projektering mv.

Tilbage til 'Invitation til samarbejde'

Sidst opdateret 09. juli 2012