Forskning der virker

Det byggede miljø angår os alle. Byggeriet skaber rammen for trivsel og velfærd i hjemmet, på arbejdspladsen, i butikken og i institutionen.
Vi har i Danmark 650 mio. kvadratmeter bygninger, hvoraf boliger udgør halvdelen. Boligen står øverst på udgiftsbudgettet i langt de fleste familiers privatøkonomi, hvor de boligrelaterede udgifter typisk udgør 20 pct. af husstandens forbrug. Produktionsværdien af nybyggeri, renovering og vedligeholdelse udgør årligt omkring 140 mia. kroner, og i 2009 var omkring 150.000 personer beskæftiget med nybyggeri, renovering og vedligeholdelse. Udvikling og innovation i bygge- og boligsektoren har således en helt afgørende betydning for vores trivsel, vækst og velfærd.

Statens Byggeforskningsinstitut skaber og formidler forskningsbaseret viden om hvordan boligbehovet kan opfyldes og byggeriet forbedres, og det har instituttet gjort siden oprettelsen i 1947. Indsatsen er baseret på anvendelsesorienteret forskning i international klasse, og aftagerne er myndigheder, projekterende, udførende producenter, samt byg- og driftsherrer. SBi har gennem alle årene været kendt for sin uvildige position og sin stærke relation til praksis: Bygge- og boligsektorens mange virksomheder og organisationer. Instituttets SBi-anvisninger er anerkendt i branchen for de præcise, bygbare løsninger der opfylder myndighedernes krav.

I denne invitation til samarbejde præsenterer vi i kort form hvad vi kan. Hvis invitationen skaber interesse for et konkret samarbejde, står vi til rådighed for en nærmere drøftelse.

SBi er en del af Aalborg Universitet og har været det siden 2007. Vi deler en række særlige værdier om kvalitet, tværfaglighed og formidling gennem samarbejde med erhvervsliv, myndigheder og med andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner nationalt og internationalt. Det er SBi’s ambition at styrke relationen mellem forskning og praksis yderligere gennem de kommende år.

Thorkild Ærø

Direktør

Mission

SBi skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

Vision

SBi er internationalt anerkendt for anvendelsesorienteret forskning af højeste kvalitet. Forskningen bliver nyttiggjort gennem rådgivning af myndigheder, formidling til bygge- og boligsektoren samt uddannelse. SBi er dermed kendt i den danske offentlighed som det vigtigste forskningsinstitut på bygge- og boligområdet.

Hovedopgaver

  • Forskning
  • Myndighedsrådgivning
  • Uddannelse
  • Formidling

Tilbage til 'Invitation til samarbejde'

Sidst opdateret 12. juli 2012
Kontakt
Thorkild Ærø
Thorkild Ærø
Prodekan
T + 9940 2261