Energi og miljø

Forskningen i energi og miljø går ud på at opbygge, afprøve og formidle viden om at opnå yderligere markant reduktion af energiforbrug og miljøbelastning i nyt og eksisterende bolig-, kontor-, skole- og institutionsbyggeri. Det sker ud fra et helhedssyn, der inkluderer energiforsyning, byggeteknik, arkitektur, funktionalitet, drift og vedligehold, indeklima og økonomi samt bygningsbrugere og -ejere. Forskningen omfatter også reduktion af energiforbrug og miljøbelastning i lavenergibyggeri og energineutralt byggeri. Inden for forskning i ventilation søges nye energieffektive ventilationsløsninger, og forskningen i lys omfatter belysningssystemer og styringer inklusive dagslysudnyttelse og komfort i relation til lys. Herudover handler det om beregningsmetoder og vejledninger til miljøvurdering af bygninger, bygningsdele og byggevarer inklusive livscyklusbetragtninger og identifikation af miljøindikatorer for byggeri.

Tilbage til 'Kompetencer'
Tilbage til 'Invitation til samarbejde'

Sidst opdateret 24. september 2010