Byggeri og sundhed

Forskningen i byggeri og sundhed skal føre til forbedringer i byggeriets kvalitet, både med hensyn til byggeteknik, sikkerhed, holdbarhed og brug. Dette sker bl.a. gennem formulering af funktionskrav baseret på såvel erfaring som forskningsbaseret viden. Der lægges vægt på konstruktioners sikkerhed, klimaskærmens ydeevne og bygningsfysiske forhold. Indeklimaforskningen er central og omfatter akustisk kvalitet i bygninger samt forbedret luftkvalitet ved at bygningsbrugerne udsættes for færre eksponeringer. Derudover ses på sammenhængen mellem byggematerialer og indeklima. Forskningen skal endvidere føre til forbedringer i byggeriets produktivitet og processer og medvirke til at udvikle byggebranchen, blandt andet gennem forskning i byggeriets organisering, samarbejdsformer, planlægning, innovation og værdi af det byggede. Der lægges en særlig indsats på brug af digitale værktøjer, bygningsmodeller og dokumentation af kvalitet.

Tilbage til 'Kompetencer'
Tilbage til 'Invitation til samarbejde'

Sidst opdateret 24. september 2010