By, bolig og ejendom

BBE_1BBE_tilgPå boligområdet arbejdes med forskellige beboergruppers boligbehov og boligpræferencer, samt hvordan boligmarkedets reelle udbud af boliger og deres arkitektoniske udformning svarer til efterspørgslen. Endvidere arbejdes med de særlige forhold omkring regionale boligmarkeder og mobiliteten på boligmarkedet. På byområdet gennemføres evalueringer af områdebaserede indsatser, herunder fokuseres der på borgerdeltagelse, demokrati, segregation, ejerformer i et bypolitisk perspektiv og på bydeles sammenhængskraft. Desuden analyseres de mekanismer der fremmer eller hindrer at man kan imødegå fremtidens miljø-, klima- og ressourceproblemer gennem en bæredygtig omstilling af byer, boliger og hverdagsliv. Her vil der være særlig vægt på brugeradfærden som en afgørende paramenter for miljøbelastningen. Herudover analyseres sammenhænge mellem bygningsindretning- og bygningsbrug i skoler og institutioner. Endelig fokuseres på tilgængelighed for personer med handicap i boligens og byens rum.

Tilbage til 'Kompetencer'
Tilbage til 'Invitation til samarbejde'

Sidst opdateret 24. september 2010