Emneguide

DirektørThorkild Ærø

Direktionssekretær: Susanne Olsen

Forskningsafdelingen By, bolig og ejendom: Annette Charlotte Johnsen eller
Hans Thor Andersen

Forskningsafdelingen Byggeteknik og proces: Solveig Susanne Gattmann eller Ruut Peuhkuri

Forskningsafdelingen Energi, indeklima og bæredygtighed: Karin Scheibel eller Søren Aggerholm

Sekretariatschef: Jens Balslev

Bogholderi: Christian Sattari

Kommunikationschef: Jesper Kirkeskov

Forlag: SBi Forlag, telefon 9940 2380 eller e-mail  ved Søren Weibøl Bertelsen

Køb af publikationer (SBi-anvisninger m.v.): SBi Forlag, telefon 9940 2380 eller e-mail  ved Søren Weibøl Bertelsen

Anvisninger.dk
BSim
Be15


Efter- og videreuddannelse

Kurser:  ved Birgitte Christiansen eller Silpa Stella Rondón Pinto

Masteruddannelser:  ved Silpa Stella Rondón Pinto

Kandidatuddannelser:  ved Silpa Stella Rondón Pinto

Skimmelsvampe i bygninger: eller
9940 2222 mandag og onsdag kl. 10 til 12

Tilgængelighed for handicappede: Philip Jensen eller Annette Bredmose

Sidst opdateret 17. februar 2017