Sekretariatet

SBi's sekretariat varetager instituttets tekniske og administrative opgaver.

Sekretariatschef: Jens Balslev

SBi's sekretariat varetager administrative opgaver inden for økonomi, personale, jura og service.

  • Budget, økonomistyring og regnskab vedrørende både instituttets drift og instituttets forskningsprojekter
  • Ledelsesinformation
  • Ansættelser og personaleadministration
  • Juridisk bistand og legalitetskontrol ved kontraktindgåelse
  • Telefoni, postfordeling, indkøb, teknisk udstyr, tjenestebiler mv.

Tilbage til SBi's afdelinger

Sidst opdateret 06. marts 2017
Sekretariat
Jens Balslev
Jens Balslev
Sekretariatschef
T + 9940 2211