Kommunikationsafdelingen

Afdelingsleder: Jesper Kirkeskov (kommunikationschef)

SBi's kommunikationsafdeling er med til at realisere instituttets mission om at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø.

SBi definerer kommunikation som en af sine kernefunktioner, i den forstand at instituttet bl.a. omsætter sin forskning til praksis gennem kommunikation med forskningens målgrupper.

SBi's kommunikationsvirksomhed har følgende målsætninger:

  • Formidling af instituttets viden til relevante målgrupper
  • Kommercialisering af instituttets viden på områder hvor det er muligt at opnå brugerbetaling
  • Dialog med omverdenen om emner relateret til SBi's forskning og virksomhed i øvrigt
  • Branding af SBi som et instituttet der forbedrer byggeriet og det byggede miljø

Kommunikationsafdelingen omfatter tre funktioner:

  • Konsulentfunktion, der samarbejder med instituttets forskere om at kommunikere SBi's viden gennem web, publikationer, it-applikationer og netværksaktiviteter.
  • Forlag, der producerer og markedsfører instituttets elektroniske og trykte publikationer.
  • Kursus- og studiesekretariat, der administrerer og markedsfører SBi's efteruddannelseskurser og universitetsstudier.

Grundlaget for afdelingens virksomhed er instituttets kommunikationspolitik.

Målgrupperne for SBi's kommunikation er bl.a. beskrevet i en bred, kvalitativ målgruppeundersøgelse, en  undersøgelse af brugernes syn på instituttets formidlingsindsats, en fokusgruppeanalyse af projekterende arkitekters syn på småhusanvisningen, samt en række analyser vedr. brugen af sbi.dk, sammenfattet i rapporten 'Praksisorienteret forskningsformidling via af et offentligt website'.

Supplerende viden om SBi's kommunikationssituation kan hentes i rapporten 'Byggeviden: Oplæg til strategi og handlingsplan'.

Tilbage til SBi's afdelinger

Sidst opdateret 24. februar 2017