Professor Lars Gunnarsen har været 25 år på SBi

Professor Lars Gunnarsen kan 1. marts 2016 fejre 25 års jubilæum.
Portrætfoto af Lars Gunnarsen (foto: Greg McQeen)

Portrætfoto af Lars Gunnarsen (foto: Greg McQeen)

Professor Lars Gunnarsen har 1. marts 2016 været ansat 25 år på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), som i dag er en del af Aalborg Universitet København.

Lars Gunnarsen er en af landets mest fremtrædende indeklimaforskere. Han har gennem sin karriere leveret flere vigtige forskningsresultater, som har gjort det muligt at forbedre indeklimaet i boliger, skoler, kontorer og andre bygninger.

Senest har han i et bredt, tværfagligt samarbejde med forskere fra en række andre danske universiteter og forskningsinstitutter kastet nyt lys over mulighederne for at opnå et sundere indeklima ved at rense luften indendørs. Dette arbejde er sket i regi af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), finansieret af Realdania. Her har Lars Gunnarsen været en af centrets fem forskningsledere.

Lars Gunnarsen har også arbejdet meget med, hvordan skimmelsvampe påvirker indeklimaet, og hvad man kan gøre for at undgå skimmelsvampe. Endvidere har afgivelsen af lugte og kemiske substanser fra byggematerialer og interiør spillet en stor rolle i Lars Gunnarsens forskning, som altid har været stærkt præget af praktiske eksperimenter og primær dataindsamling. Han har taget initiativ til opbygningen af et internationalt anerkendt luftkvalitetslaboratorium på SBi, hvor forureningen fra byggematerialer og forbrugerprodukter kan bestemmes. Desuden har han gennemført en række indeklimaundersøgelser med målinger af indeklimaets påvirkninger og spørgeundersøgelser blandt bygningernes brugere.   

Lars Gunnarsens interesse for indeklima og luftkvalitet blev grundlagt tidligt i hans studietid på DTU, hvorfra han i 1984 blev færdiguddannet som civilingeniør med speciale i ventilation og strålevarme. Derefter gik turen til den rådgivende ingeniørvirksomhed Carl Bro as, hvor han i 1989 afsluttede uddannelsen som erhvervsforsker med et projekt om, hvordan ventilationssystemer kan tilpasses den oplevede luftkvalitet. I 1991 blev han ansat som seniorforsker på SBi, og i 2011 skiftede han her titel til professor MSO.

Gennem flere perioder har Lars Gunnarsen udført sin forskning i udlandet, bl.a. i Fillippinerne, Canada, England og Sverige.

Lars Gunnarsen er ikke blot en anerkendt forsker med et stort antal videnskabelige publikationer, han er også flittig til at formidle sin viden om indeklima til den brede offentlighed. Af samme grund er han blandt de SBi-forskere, der er mest citeret i pressen.

Lars Gunnarsen er medlem af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed samt flere internationale videnskabelige komiteer, og han har tidligere været medlem af EU-Kommissionens ekspertgruppe vedr. farlige stoffer og det svenske forskningsråd Formas bedømmelsesudvalg vedr. det byggede miljø.

Lars Gunnarsen, der er 56 år gammel, bor i Sundby på Amager sammen med sin hustru, Susanne Tang.

I anledning af jubilæet er der reception 10. marts kl. 15 til 17 på SBi, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Professor Lars Gunnarsen har været 25 år på SBi

Lars Gunnarsen (foto: Greg McQeen)

Forskere

Lars Gunnarsen

Sidst opdateret 23. februar 2016
Forskningschef
Søren Aggerholm
Søren Aggerholm
Forskningschef
T + 9940 2397