40 års jubilæum 15. april 2015: Kjeld Johnsen

15. april 2015 har seniorforsker Kjeld Johnsen været ansat i 40 år på SBi.

”Dagslys er lige så vigtigt som frisk luft”.

Så enkelt kan det siges, og så enkelt er det sagt af seniorforsker Kjeld Johnsen, som 15. april 2015 kan fejre 40 års jubilæum i lysets tjeneste på SBi.

Kjeld Johnsen har gennem årene gjort sig bemærket med markante synspunkter om, hvor vigtigt det er, at vi udsættes for dagslys af god kvalitet i de 80-90 pct. af livet, hvor vi opholder os inden døre: I hjemmet, i børneinstitutionen, i uddannelsessystemet, på arbejdspladsen, på sygehuset og på plejehjemmet.

Allerede i 1990’erne var Kjeld Johnsen ude og påpege de mulige negative konsekvenser af den omsiggribende glasarkitektur, hvor brugerne risikerer at blive generet af blænding, dårligt indeklima og højt energiforbrug. Han har opfordret arkitekterne og ingeniørerne til tidligt i byggeprocessen at samarbejde om at få gode dagslysforhold, da de første planer for et byggeri ofte bestemmer lys og termisk indeklima.

Netop denne helhedstænkning har været bærende i Kjeld Johnsens eget arbejde med lys, indeklima og energieffektivitet i bygninger. Som ingeniør har han også været en af de vigtigste drivkræfter i udviklingen af et integreret edb-værktøj til simulering af termisk indeklima, kaldet BSim, som i dag er anvendt af store dele af den rådgivende ingeniørbranche. Kjeld Johnsen har endvidere været med til at udvikle produktet Energy Frames, der afskærmer mod sol og isolerer vinduespartier og dermed kan skære 50 pct. af en bygnings energiforbrug. Energy Frames vandt Ingeniørens produktpris i 2014.

Samtidig har Kjeld Johnsen haft et tæt samarbejde med arkitekter og andre faggrupper med indsigt i lysets æstetiske og fysiologiske virkninger, og Kjeld Johnsen har bidraget afgørende til at opbygge en at Europas førende forskergrupper inden for dags- og kunstlys i det byggede miljø. Denne forskergruppe tiltrækker forskere og studerende fra hele Europa til SBi som en del af Aalborg Universitet København.

Den samme forskergruppe med Kjeld Johnsens som en af drivkræfterne står bag Aalborg Universitet Københavns succesrige kandidatuddannelse i ’Lighting Design’, der har studerende fra hele Verden.

Kjeld Johnsen har publiceret et stort antal bøger, tidsskriftartikler og konference-papers om dagslys i bygninger, og en ny SBi-anvisning om solafskærmninger er snart på vej fra jubilaren.

40 års jubilæum 15. april 2015: Kjeld Johnsen

Seniorforsker Kjeld Johnsen (Foto: Jørgen True)

Forskere

Kjeld Johnsen

Sidst opdateret 15. april 2015
Forskningschef
Søren Aggerholm
Søren Aggerholm
Forskningschef
T + 9940 2397